Obowiązek informacyjny

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Moringa-art Rękodzieło Afrykańskie z siedzibą w Radomiu.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy lub podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem oraz w jego własnych celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia 2016/679.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz jego celów  marketingowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać Pani/Pana dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do  realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
  9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

 

Data dodania: 2018-05-31 22:53:02

Produkty polecaneProjekt i realizacja:
Studio Moringa Art